Powierzchnia stykuPowierzchnia styku Powierzchnia styku
Telefon serwisowy
0651 712-0
Kod bankowy i BIC
Kod bankowy58550130
BICTRISDE55XXX

I. Kto jest odpowiedzialny za tę stronę internetową?

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest:

Sparkasse Trier
Theodor-Heuss-Allee 1
54292 Trier
Niemcy
E-Mail: kontakt@sparkasse-trier.de
Telefon: 0651 712-0
Faks: 0651 712-981580

(zwana dalej także „Sparkasse“ lub „Twoja Sparkasse“)

Jeżeli masz pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności lub o ochronie Twoich danych przez Sparkasse, w każdej chwili możesz zwrócić się do inspektora ochrony danych Twojej Sparkasse:

Michael Becker
Beauftragter für den Datenschutz
Theodor-Heuss-Allee 1
54292 Trier
Niemcy
datenschutz@sparkasse-trier.de

II. Na czym to polega?

Gdy Twoja Sparkasse przetwarza dane osobowe, oznacza to, że je gromadzi, zapisuje, przesyła, usuwa lub wykorzystuje w inny sposób. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się informacje o osobach fizycznych, które za pośrednictwem tej strony internetowej zapoznają się z ofertami Sparkasse.

Jeżeli jesteś już klientem Sparkasse, to Twoje dane są również przetwarzane w ramach stosunków handlowych ze Sparkasse. Informacje na ten temat znajdziesz we wskazówkach dotyczących ochrony prywatności Twojej Sparkasse. Zamieściliśmy tam także informacje o innych ofertach i usługach, do których masz dostęp za pośrednictwem tej strony internetowej (np. o przetwarzaniu danych w ramach bankowości elektronicznej).

Poniżej dowiesz się więcej na temat tego, jakie dane i w jakim celu przetwarza Sparkasse, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

III. Jak przetwarzane są moje dane, gdy odwiedzam tę stronę internetową?

1. Dane, które są potrzebne do wyświetlenia strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych, przetwarzane są następujące dane, które są wymagane pod względem technicznym:

 • Adres IP urządzenia, z którego korzystasz
 • Nazwa pobranego pliku
 • Data i godzina pobrania
 • Ilość przesłanych danych
 • Status pobrania (powiodło się / nie powiodło się)
 • Typ i wersja przeglądarki internetowej oraz system operacyjny, z którego korzystasz
 • URL strony, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę internetową (tzw. „Referrer URL“)

Wskazane dane są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów Twojej Sparkasse w ramach zasady wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli ta strona internetowa zostanie bezprawnie wykorzystana, przechowywane dane posłużą również do wyjaśnienia stosownych przypadków naruszeń prawa.

Ponadto Twoja Sparkasse analizuje te informacje w celach statystycznych oraz aby ulepszyć swoją stronę internetową, ale nie tworzy na ich podstawie profili użytkowników.

2. Korzystanie z plików cookies

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie to niewielkie informacje, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Ma to na celu ułatwienie odwiedzającym poruszania się po stronie internetowej i korzystania z określonych funkcji, a przede wszystkim umożliwienie ponownego wykorzystania tych informacji w późniejszym czasie. Oprócz tych technicznie i funkcjonalnie niezbędnych plików cookie, pliki te mogą być również wykorzystywane do innych celów, takich jak ukierunkowana reklama. Bardziej szczegółowe objaśnienia znajdują się w poniższych uwagach.

Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, możesz temu zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. W tym miejscu można również usunąć zapisane już pliki cookie. Jeżeli jednak niezbędne technicznie pliki cookie zostaną dezaktywowane, korzystanie z tej strony internetowej nie będzie w pełni możliwe.

Niezbędne pliki cookie:

Twoja Sparkasse używa plików cookie, które są niezbędne do działania i odtwarzania funkcji, aby korzystanie z tej strony internetowej było bezpieczne i przyjazne dla użytkownika. Tylko w ten sposób użytkownicy mogą poruszać się po stronach internetowych i obsługiwać moduły lub funkcje witryny. Bez tych plików cookie korzystanie z witryny internetowej może być niemożliwe lub możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Dla niektórych funkcji konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Dane zebrane za pomocą tych niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:

 • Identyfikator bieżącej sesji
 • Pozycje w koszyku produktów lub produkty w procesie aplikacji
 • Korzystanie z określonej zawartości strony internetowej, na przykład częstotliwość lub wielkość korzystania z niej
 • Zwrócenie uwagi na pewne treści zawarte na stronie internetowej, takie jak informacje o produktach
 • Ustawienia dotyczące Twojej regionalnej Sparkasse
 • Ustawienia dotyczące funkcji wyszukiwania na stronie internetowej
 
Ponieważ strony internetowe nie mają pamięci, cookies informują serwer, które strony wyświetlić odwiedzającemu. Ma to tę zaletę, że odwiedzający nie musi wszystkiego zapamiętywać ani ponownie przechodzić przez całą stronę. Na przykład, pliki cookie mogą przechowywać informacje o zamówieniach, dzięki czemu koszyki na zakupy działają, a odwiedzający nie jest zmuszony do pamiętania wszystkich rzeczy, które włożył do koszyka produktów, kiedy idzie do kasy.
Prawie wszystkie technicznie i funkcjonalnie niezbędne pliki cookie są plikami sesyjnymi. Zapisane w nich dane są automatycznie kasowane po zakończeniu wizyty. Dotyczy to na przykład plików cookie niezbędnych do zwykłego korzystania z bankowości internetowej:
 
 • JSESSIONID
 • IF6CONTEXT
 • IFCLONE
 
Pliki cookie, które zaczynają się od przedrostka "TS", a następnie zawierają zmienną długość innych losowych liter i cyfr, są technicznie niezbędnymi plikami cookie. Są one używane do równoważenia obciążenia w celu rozłożenia obciążenia żądań tak równomiernie, jak to możliwe, na kilka serwerów internetowych. W przypadku niektórych funkcji, takich jak ukończenie produktu, przelew bankowy itp., ważne jest, aby rozpoczęty proces był kontynuowany na tym samym serwerze internetowym po kolejnym wejściu przez klienta końcowego.
 
Pliki cookie ustawione w celu utrzymania koszyków produktów mają okres ważności 10 dni.
 
Plik cookie DeviceID wymagany do rozpoznania urządzenia ma okres ważności 180 dni.
 
Plik cookie SPK_COOKIE, który kieruje klienta Sparkasse z centralnej strony sparkasse.de na stronę jego instytucji macierzystej i "zapamiętuje" w tym celu kod banku, traci ważność po 6 miesiącach.
 
Informacja o ochronie danych dotycząca korzystania z Dynatrace w oddziale internetowym.
 
Pliki cookie są również ustawiane za pomocą oprogramowania "Dynatrace".
 
Dynatrace to oprogramowanie do zarządzania wydajnością programów. Oprogramowanie to zarządza dostępnością i wydajnością aplikacji. Dynatrace umożliwia Sparkasse zapewnienie stabilnego i płynnego działania bankowości internetowej.W tym celu na urządzeniu końcowym ustawiane są następujące pliki cookie:
 
 • dtCookie
 • dtLatC
 • dtPC
 • dtSa
 • DtValidationCookie
 • rxVisitor
 • rxvt

Dynatrace jest używany przez Sparkasse tylko z aktywowanym maskowaniem IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany natychmiast po ustawieniu plików cookie, a dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie są w ten sposób anonimizowane.

Pliki cookie są automatycznie usuwane najpóźniej po zakończeniu wizyty. Są to dane zanonimizowane w celu zapewnienia dostępności i wydajności aplikacji.

Korzystanie z Dynatrace jest niezbędne do zapewnienia szybkiego, stabilnego i bezpiecznego działania stron internetowych. Pliki cookie ustawione w tym procesie są absolutnie niezbędne.

 
Przetwarzanie danych za pomocą technicznie i funkcjonalnie niezbędnych plików cookie odbywa się na podstawie § 25 (2) TTDSG.
 • Google Analytics
  Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), która w tym zakresie działa jako nasz podmiot przetwarzający (art. 28 DSGVO).

  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z tej strony internetowej w celach statystycznych. Odbywa się to również w zalogowanym obszarze bankowości internetowej. Zawsze mierzone jest zachowanie i właściwości przeglądarki (odsłony stron, kliknięcia na linki, aplikacje, ustawienia przeglądarki). Twoje wpisy w formularzach lub inne specyficzne treści (np. z przelewu bankowego) nie mogą być rejestrowane. W imieniu Twojej Sparkasse, Google Analytics wykorzysta te informacje w celu sporządzenia raportów dotyczących korzystania z witryny, pomiaru zasięgu witryny i dostarczania spersonalizowanych reklam.

  Jeśli posiadasz konto Google i aktywowałeś/aś "Spersonalizowaną reklamę", Google Analytics wzbogaca te zbiorcze raporty o dane dotyczące Twoich cech demograficznych (np. grupa wiekowa i płeć) oraz zainteresowań (np. entuzjaści technologii, fani sportu, hobby kucharze, zamiłowania do produktów), które Google sam zebrał (np. na innych stronach internetowych). Google przetwarza informacje z konta Google, zapytań do wyszukiwarki i interakcji z reklamami, na przykład w celu "spersonalizowanej reklamy".

  Jeśli posiadasz konto Google i aktywowałeś/aś "Spersonalizowaną reklamę", analizujemy również Twoje korzystanie z tej strony internetowej za pomocą Google Analytics na różnych urządzeniach (tzw. cross-device tracking). Na przykład zakup produktu w branży internetowej, który został wywołany kliknięciem na reklamę, może zostać rozpoznany nawet wtedy, gdy do zakupu produktu użyto różnych urządzeń. Raporty tworzone dla Sparkasse (również na różnych urządzeniach) zawierają jedynie dane zbiorcze i nie zawierają danych dotyczących poszczególnych użytkowników.

  Spersonalizowane reklamy" można w każdej chwili dezaktywować na koncie Google.

  Jeśli posiadasz konto Google i aktywowałeś tam funkcję "Aktywność w sieci i aplikacji", możesz tam również zobaczyć wykorzystanie tej strony internetowej w formie zagregowanej, co daje Ci możliwość samodzielnego zarządzania swoimi danymi.

  Informacje uzyskane w wyniku korzystania z tej strony internetowej mogą być również przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednak w ramach aktywowanej na tej stronie anonimizacji IP, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google przed zapisaniem. Oznacza to, że przesłane informacje nie mogą być już przypisane do konkretnej osoby poprzez adres IP.

  Podprzetwarzający Google LLC naszego usługodawcy Google Ireland Ltd. posiada certyfikat EU-US Data Privacy Framework (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_3721) gwarantujący poziom ochrony danych przetwarzanych w USA.

  Dane przetwarzane w ramach Google Analytics i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po upływie maksymalnie 26 miesięcy.

  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. a DSGVO lub § 25 ust. 1 TTDSG.
 • Google Ads
  Google Ads to usługa reklamowa online świadczona przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Podmiotem odpowiedzialnym jest Google.

  Korzystamy z Google Ads, aby pokazywać Ci reklamy online, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google wykorzystuje pliki cookie DoubleClick do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych poprzez rejestrowanie parametrów, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Otrzymujemy od Google oceny statystyczne, np. dotyczące tego, które reklamy były klikane, jak często i po jakiej cenie. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji na temat korzystania z nośników reklamowych, które pozwalałyby na wyciągnięcie wniosków na temat poszczególnych użytkowników.

  Na podstawie statystyk generowanych przez Google Analytics możemy tworzyć grupy docelowe (np. dla urządzeń końcowych, za pośrednictwem których wywoływana była określona strona produktu) i przekazywać je do Google za pośrednictwem Google Ads. Te grupy docelowe składają się z listy identyfikatorów reklam filtrowanych w ramach Google Analytics według określonych kryteriów (które są również zapisywane np. w "DoubleClick cookie"). Google wykorzystuje grupy docelowe, aby w ramach marketingu online kierować do Ciebie przede wszystkim te produkty, którymi jesteś zainteresowany/a (np. ponieważ poinformowałeś/aś się o o tym na naszej stronie internetowej). Więcej informacji o tym, jak Google przetwarza dane użytkownika na potrzeby reklam, można znaleźć w polityce prywatności Google i pomocy Google Ads.

  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. a DSGVO lub § 25 ust. 1 TTDSG.
 • Adtelligence Platform
  Die Software Adtelligence Platform wird von der ADTELLIGENCE GmbH, Philosophenplatz 1, 68165 Mannheim, bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Lösung zur Personalisierung von Website-Inhalten.

  System analizuje Państwa zachowanie i jego kontekst podczas korzystania z tej strony. Twoje dane jako osoby odwiedzającej stronę internetową są rejestrowane według zdefiniowanych kategorii i przyporządkowywane do określonych grup docelowych m.in. za pomocą plików cookie. Dane i cechy charakterystyczne oceniane w tym celu są przekazywane do systemu Adtelligence w formie zanonimizowanej i przechowywane na serwerach w Niemczech. Informacje generowane na temat korzystania z tej strony nie są przekazywane osobom trzecim.

  Do przetwarzania danych technicznych Adtelligence wykorzystuje oprogramowanie open source do analizy stron internetowych Matomo (dawniej "Piwik") jako system self-hosted. Matomo używa również plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika.

  Oprogramowanie jest ustawione w taki sposób, że adresy IP nie są przechowywane w całości, lecz są anonimowe. W tym celu maskowane są 2 bajty adresu IP (przykład...:  192.168.xxx.xxx). W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do urządzenia końcowego lub osoby dzwoniącej.

  Dane przetwarzane w ramach Adtelligence i związane z plikami cookies są automatycznie usuwane najpóźniej po 12 miesiącach.

  Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 25 Abs. 1 TTDSG .
 • A/B-Testing – abtest
  Testy A/B są wykorzystywane do poprawy użyteczności i wydajności ofert online. Na przykład, użytkownikom prezentowane są różne wersje strony internetowej lub jej elementów, takich jak formularze wprowadzania danych, na których rozmieszczenie treści lub etykiety elementów nawigacyjnych może się różnić. Następnie, na podstawie zachowania użytkowników, np. dłuższego przebywania na stronie lub częstszych interakcji z elementami, można określić, które z tych stron lub elementów z większym prawdopodobieństwem zaspokoją potrzeby użytkowników. Zbierane, gromadzone i zapisywane są wyłącznie anonimowe dane użytkowe oraz informacje o wariantach testowych. W oparciu o te dane, Sparkasse może generować różne statystyki do oceny testów.

  Okres przechowywania plików cookie wynosi 6 miesięcy.Podstawą prawną  jest § 25 (1) TTDSG. Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody poprzez opcję "Aktualizuj ustawienia plików cookie".

3. Analiza i pomiar kampanii Sparkasse

W Grupie Finansowej Sparkasse usługi analityczne i pomiarowe są wykorzystywane do dostarczania, analizowania i mierzenia sukcesu ogólnopolskich lub regionalnych cyfrowych kampanii reklamowych.

W celu opracowania statystyk, następujące usługi są używane za Twoją zgodą na stronie docelowej (sparkasse.de):

 • intelliAd
  Jeśli klikniesz na reklamy Sparkasse na stronach osób trzecich, zostaniesz przeniesiony na stronę docelową, gdzie otrzymasz dalsze informacje na temat reklamowanego produktu. Jako strona docelowa, sparkasse.de działa jako centralna platforma dla wszystkich kas oszczędnościowych, która następnie kieruje użytkownika do jego instytucji macierzystej. Na stronie sparkasse.de, usługa analizy internetowej intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, jest używana do pomiaru kampanii. Zanim będziesz mógł obejrzeć treści na sparkasse.de odnoszące się do reklamowanego produktu, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na pomiar kampanii. Za Twoją zgodą, pliki cookie ustawione przez intelliAd mogą być odczytywane i przypisane do konkretnych interakcji na sparkasse.de. Na podstawie tych danych można kontrolować i optymalizować nasze działania marketingowe. Dane te nie ujawniają, od kogo pochodzą, ponieważ są gromadzone wyłącznie na podstawie identyfikatora cookie. Z kolei identyfikator cookie nie może być powiązany z adresem IP, ponieważ adres IP został zanonimizowany przez intelliAd bezpośrednio po ustawieniu cookie.

  Okres przechowywania plików cookie wynosi 100 dni.

  Podstawą prawną  jest § 25 (1) TTDSG. Masz możliwość cofnięcia swojej zgody: http://login.intelliad.de/optout.php. W tym przypadku, cookie "intelliadNoTrack" jest ustawione tak, że interakcje użytkownika nie mogą być rejestrowane do czasu wygaśnięcia cookie. Ten plik cookie przechowywany jest przez okres jednego roku.
 • Adform
  Jeśli klikniesz na reklamy Sparkasse na stronach osób trzecich, zostaniesz przeniesiony na stronę docelową, gdzie otrzymasz dalsze informacje na temat reklamowanego produktu. Jako strona docelowa, sparkasse.de działa jako centralna platforma dla wszystkich kas oszczędnościowych, która następnie kieruje użytkownika do jego instytucji macierzystej. Na sparkasse.de, usługa Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kopenhaga, Dania jest używana zarówno do dostarczania reklam, jak i pomiaru kampanii. Zanim będziesz mógł obejrzeć treści na sparkasse.de odnoszące się do reklamowanego produktu, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na pomiar kampanii. Za Twoją zgodą, pliki cookie ustawione przez Adform mogą być odczytywane i przypisane do konkretnych interakcji na sparkasse.de. Na podstawie tych danych można kontrolować i optymalizować nasze działania marketingowe. Dane te nie ujawniają, od kogo pochodzą, ponieważ są gromadzone wyłącznie na podstawie identyfikatora cookie. Z kolei identyfikator cookie nie może być powiązany z adresem IP, ponieważ adres IP został zanonimizowany przez Adform bezpośrednio po ustawieniu cookie.

  Okres przechowywania plików cookie wynosi 60 dni.

  Podstawą prawną  jest § 25 (1) TTDSG. Masz możliwość cofnięcia swojej zgody:   https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. W tym przypadku plik cookie opt-out "C" jest ustawiony na wartość "3", aby interakcje użytkownika nie mogły być rejestrowane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Okres przechowywania tego pliku cookie wynosi 3650 dni.
 • Serwer zliczający
  Tak zwany "serwer zliczający" jest używany na sparkasse.de, aby móc rozpoznać, czy medium reklamowe na stronach osób trzecich doprowadziło również do transakcji produktowej w Sparkasse.

  Jeśli klikniesz na reklamy Sparkasse na stronach osób trzecich, zostaniesz przeniesiony na stronę docelową, gdzie otrzymasz dalsze informacje na temat reklamowanego produktu. Jako strona docelowa, sparkasse.de działa jako centralna platforma dla wszystkich kas oszczędnościowych, która następnie kieruje użytkownika do jego lub jej macierzystej Sparkasse. Zanim będziesz mógł obejrzeć treści na sparkasse.de odnoszące się do reklamowanego produktu, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na pomiar wydajności. Za Twoją zgodą ustawiany jest plik cookie "zs_aff" o losowym identyfikatorze, który służy do kontroli i optymalizacji naszych działań marketingowych. Dane te nie ujawniają, od kogo pochodzą, ponieważ są gromadzone wyłącznie na podstawie przypadkowego identyfikatora.

  Okres przechowywania plików cookie wynosi 30 dni.

  Podstawą prawną  jest § 25 (1) TTDSG. Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na stronie sparkasse.de poprzez opcję "Aktualizuj ustawienia plików cookie".

4. Aplikacje informacyjne od innych dostawców

 • YellowMap
  Na tej stronie internetowej do wyświetlania map wykorzystywany jest serwis SmartMaps firmy YellowMap AG, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe. Pozwala to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio w witrynie i umożliwia korzystanie z funkcji mapy. W celu udostępnienia materiałów mapowych YellowMap przetwarza adres IP użytkownika i inne dane techniczne. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do tworzenia mapy i zostaną usunięte po 10 minutach. Nie są ustawione żadne pliki cookie.

  Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YellowMap można znaleźć na stronie https://www.smartmaps.net/datenschutz/.

  Tam też można uzyskać dodatkowe informacje na temat przysługujących praw w tym zakresie.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO).
 • WhatsApp
  Komunikacja z Twoją Sparkasse za pomocą aplikacji WhatsApp odbywa się za pośrednictwem usługodawcy technicznego, spółki S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Grenzstraße 21, 06112 Halle, która została wyznaczona jako podmiot przetwarzający.

  Dla korzystania z tej funkcji niezbędne jest posiadanie istniejącego konta WhatsApp.

  Od momentu wysłania Twojej pierwszej wiadomości, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez S-Markt & Mehrwert na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) i f) DSGVO (w kontekście relacji z klientami i innych zapytań) (np. nazwisko i imię, numer telefonu, ID komunikatora, zdjęcie profilowe, wiadomości). WhatsApp (WhatsApp Inc. WhatsApp Legal 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA) to amerykański serwis należący do grupy firm Facebook. Dane wysyłane przez Państwa za pośrednictwem WhatsApp mogą zatem zostać najpierw przesłane przez WhatsApp do USA, zanim zostaną przekazane do Twojej Sparkasse.

  W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych przez sam WhatsApp, odsyłamy do polityki prywatności i opcji kontaktowych serwisu, dostępnych pod adresem https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Twoja Sparkasse jak również S-Markt & Mehrwert nie dysponują szczegółowymi informacjami i nie mają wpływu na przetwarzanie danych przez WhatsApp. Jeśli nie chcesz, aby WhatsApp lub Facebook przetwarzał Twoje dane, Twoja Sparkasse prosi Cię o powstrzymanie się od korzystania z usługi WhatsApp.

  Twoje dane przetwarzane w ramach tej usługi będą przechowywane przez S-Markt & Mehrwert przez okres maksymalnie 90 dni. Informacje o ochronie danych uzyskasz pod adresem: https://portal.s-messenger.de/frontend/public/Datenschutzinformation.pdf
 • Live Chat
  Ta strona umożliwia kontakt ze Sparkasse za pomocą funkcji "Live Chat". Live Chat jest technicznie dostarczany w imieniu Sparkasse przez talkevent Software GmbH, Carlswerkstr. 13b, 51063 Kolonia. Podczas korzystania z asystenta czatu, oprócz wprowadzonych przez użytkownika informacji, zapisywane są również następujące dane, aby zapobiec nadużyciom:

      - Adres IP
      - Data  i godzina

  Wyżej wymienione dane oraz dane wymieniane na czacie nie będą wykorzystywane do innych celów.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) i f) DSGVO. Dane z czatu zostaną usunięte najpóźniej po 90 dniach.
 • Chatbot „Linda“
  Strona ta umożliwia również kontakt z chatbotem "Linda" w ramach czatu. Linda jest zarządzana i obsługiwana w imieniu Twojej Sparkasse przez Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50, 10117 Berlin.

  Do korzystania z "Lindy" nie jest wymagane podawanie danych osobowych, dlatego należy zrezygnować z podawania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) i f) DSGVO. Dane z czatu z Lindą zostaną usunięte najpóźniej po 90 dniach.
 • Newsletter
  Za pośrednictwem tej strony możesz zapisać się do newslettera Sparkasse, który będzie informował Cię o nowościach i ofertach. Twoja Sparkasse wysyła newsletter wyłącznie za Twoją zgodą lub na podstawie zezwolenia prawnego. Twoja Sparkasse zleciła to spółce Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50, 10117 Berlin, jako podmiotowi świadczącemu usługi techniczne.

  Do zapisania się do newslettera stosowana jest tak zwana procedura double pt-in. Po zarejestrowaniu się, na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz najpierw wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w terminie podanym w e-mailu, Twoje dane zostaną automatycznie usunięte. Tylko wtedy, gdy potwierdzisz rejestrację w określonym czasie, Twój adres e-mail zostanie zapisany w celu przesyłania Tobie newslettera.

  Ponadto, Sparkasse przechowuje Twój adres IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnych nadużyć w zakresie danych osobowych.

  W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail do przesyłania newslettera, tzn. cofnąć zgodę. Link umożliwiający rezygnację z subskrypcji znajduje się na końcu każdego newslettera.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) i b) DSGVO.

  Usługa newslettera jest stale udoskonalana. W tym celu Sparkasse może mierzyć i oceniać wskaźniki otwarć i kliknięć. Wskaźnik otwarć wskazuje, jaka część odbiorców newslettera faktycznie go otworzyła i przeczytała. Śledzenie kliknięć może być użyte do pomiaru, które linki w newsletterze zostały kliknięte i jak często. Z pomocą tych ocen, newslettery mogą być wysyłane do Ciebie w sposób dostosowany do potrzeb. Dzięki temu nie będziesz otrzymywać newsletterów, którymi nie jesteś zainteresowany.

  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z § 25 (1) TTDSG.

  Zgodę można w każdej chwili odwołać za pomocą zakładki "Zarządzaj" na ekranie rejestracji do newslettera w oddziale internetowym lub linku "Zmień dane" w newsletterze.

IV. Kto otrzymuje moje dane?

Dane są przekazywane osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś na to zgodę lub gdy zaistnieje prawny obowiązek takiego przekazania.

Biorąc pod uwagę te warunki odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:

 • organy ścigania
 • inne spółki należące do grupy finansowej Sparkassen

Dostęp do tych danych mogę również uzyskać usługodawcy działający na zlecenie Sparkasse, jeżeli spełnią jej wymogi w zakresie poufności. Zaliczają się do nich w szczególności przedsiębiorstwa z branży IT, doradztwa oraz sprzedaży i marketingu. Z takimi usługodawcami zawierane są odpowiednie porozumienia dotyczące ochrony prywatności.

V. Kiedy zostaną usunięte moje dane?

Dane wymienione w tym oświadczeniu, które nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane, zostają usunięte. Odmienne postanowienia mają zastosowanie, gdy ich (czasowo ograniczone) dalsze przetwarzanie jest konieczne do realizacji innych celów.

Jeżeli okres zapisywania danych jest odmienny w przypadku niektórych usług, informacje o tym znajdziesz w opisie konkretnej usługi.

VI. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Zasadniczo dane, które pozyskujemy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich (państw leżących poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG). Informacje dotyczące ewentualnego przekazywania pseudonimizowanych danych za pośrednictwem usług analitycznych znajdziesz w części „Analityczne pliki cookies“.

VII. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Wobec Sparkasse przysługują Tobie następujące prawa odnoszące się do Twoich danych osobowych:

 • prawo dostę
 • puprawo do korekty lub usunięcia
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody

 

Informacje dotyczące prawa do sprzeciwu na mocy art. 21 RODO

 

1. Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, które ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO (przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów); obowiązuje to również w przypadku opierającego się na tych przepisach profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 4. RODO.

Jeżeli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane przez Twoją Sparkasse. Chyba że Twoja Sparkasse wykaże dostateczne, podlegające ochronie podstawy do przetwarzania, które przeważą nad Twoimi interesami, prawami i swobodami. Lub przetwarzanie danych będzie służyć wysuwaniu, dochodzeniu lub bronieniu roszczeń.

 

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Twojej Sparkasse

W pojedynczych przypadkach Twoja Sparkasse przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; obowiązuje to również w przypadku profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu przez Twoją Sparkasse.

Sprzeciw można złożyć w dowolnej formie, ale powinien on być skierowany do:

Sparkasse Trier
Theodor-Heuss-Allee 1
54292 Trier
Deutschland
kontakt@sparkasse-trier.de

Ponadto w związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do następującego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę Twoich danych osobowych w Twojej Sparkasse:

[Prosimy o wypełnienie tutaj danych kontaktowych właściwego organu nadzorczego.]

VIII. Czy moje dane zostaną użyte do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tworzenia profilu?

Dane, które pozyskujemy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nie zostaną użyte do zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO.

Stan: grudzień 2021

 Cookie Branding
i