Powierzchnia stykuPowierzchnia styku Powierzchnia styku
Telefon serwisowy
0651 712-0
Kod bankowy i BIC
Kod bankowy58550130
BICTRISDE55XXX
Odpowiedzialność i akty prawne

Odpowiedzialność i akty prawne

Informacje i szczegóły zawarte na tej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie zastąpią osobistej porady. Sparkasse nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność udostępnionych treści. Za witryny internetowe, do których zamieszczamy łącza na naszej stronie internetowej, odpowiadają właściciele tych stron.

Informowanie z opóźnieniem

Kursy walut, wiadomości i inne informacje rynkowe i giełdowe stają się widoczne na stronach internetowych Twojej Sparkasse z co najmniej 15 minutowym opóźnieniem, chyba że podano inaczej.

To nie są porady finansowe

Informacje i wypowiedzi przytaczane na naszych stronach internetowych nie stanowią oferty zawarcia umowy o doradztwo. Aby zasięgnąć porady osobiście, prosimy o kontakt z pracownikiem Sparkasse.

Zgody na wykorzystanie prospektu emisyjnego

Sparkasse Trier posiada dla wszystkich oferowanych przez nią zgodnie z § 3 art. 3 niemieckiej ustawy o prospektach papierów wartościowych (WpPG) wymagane zgody na wykorzystanie prospektu emisyjnego, które są wykorzystywane według warunków danej zgody.

Wyłączenie prawnie wiążących deklaracji / Poufność

Prawnie wiążące deklaracje (np. polecenia przelewu, zamówienia kupna papierów wartościowych, obciążenia z tytułu polecenia zapłaty) nie mogą być składane na drodze poczty e-mail, lecz wyłącznie przez system bankowości elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. Nie dotyczy to wycofania oświadczeń umownych, jeżeli w przepisach prawnych lub formularzu umowy Twojej Sparkasse przewidziana jest dla takiego wycofania także forma tekstowa (np. e-mail).

Poza stronami internetowymi jednoznacznie oznaczonymi jako strony chronione nie istnieje gwarancja poufności danych przesyłanych w formie e-mail.

Adresaci niniejszej witryny internetowej

Ta witryna internetowa jest skierowana wyłącznie do osób mających miejsce zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec. Prawnym miejscem wykonania wszystkich świadczeń z tytułu zawartych ze Sparkasse umów jest siedziba główna Sparkasse.  Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Prawa autorskie

Treść i układ niniejszej witryny internetowej jest chroniony przez prawa autorskie.  Powielanie informacji i danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub zdjęć wymaga uprzedniej zgody. Użytkownikowi wolno wykorzystywać treści tylko w ramach oferowanych funkcji do osobistego użytku. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do treści lub programów. Jeżeli jest oferowane oprogramowanie do ściągnięcia, upoważnienie do korzystania z niego przez użytkownika ogranicza się do osobistego użycia w ramach korzystania z witryny internetowej.

Linki kierujące do strony Twojej Sparkasse są dopuszczalne tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody. Twoja Sparkasse nie odpowiada za prezentacje, treść lub jakiekolwiek powiązania z niniejszą witryną na stronach internetowych stron trzecich.

Marki i znaki firmowe

Marki i znaki firmowe wykorzystywane w tej witrynie internetowej są chronione. Nie zezwala się na używanie tych marek u znaków bez uprzedniej zgody.

Ceny i usługi

Ceny i usługi

Tutaj znajdziesz aktualny cennik oraz zestawienie naszych cen i usług, jak również dalsze podstawowe informacje o Sparkasse Trier w formacie PDF. Aby przeglądać, zapisywać i drukować dokumenty, potrzebujesz programu, który czyta pliki pdf. Na przykład programu Adobe Reader, który możesz bezpłatnie pobrać ze strony Adobe. Dokumenty sporządzono w języku niemieckim.

Cennik

Cennik zawiera podstawowe informacje na temat cen w zakresie usług dla klientów prywatnych.

Wyświetl w formacie PDF

Ceny i usługi

W części Ceny i usługi znajdziesz pozostałe produkty i usługi

Wyświetl w formacie PDF

Raport ujawniający

Raport ujawniający zawiera obowiązkowe dane zgodnie z Capital Requirements Regulation (CRR) .

Wyświetl w formacie PDF

Konto obywatelskie

Twoja Sparkasse postępuje zgodnie z oświadczeniem niemieckich Sparkassen dotyczącym konta obywatelskiego.

Wyświetl w formacie PDF

Konto podstawowe

Konto podstawowe jest kontem płatniczym przedpłaconym, dysponującym podstawowymi funkcjami.  Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące konta podstawowego oraz formularz wniosku.

Informacje dla konsumentów (PDF)

Wniosek - konto podstawowe (PDF)

Pomoc przy zmianie konta

Tutaj znajdziesz aktualne informacje dla konsumentów dotyczące pomocy przy zmianie konta (w formacie PDF). Jako przyjmujący dostawca usług płatniczych Sparkasse chętnie podejmie się zawiadomienia Twoich kontrahentów o zmianie konta. W tej sprawie zwróć się do swojego doradcy klienta.

Zobacz dokument w PDF
Wniosek online

Wniosek online

Procedura składania wniosku

W niniejszej witrynie oprócz szczegółowych informacji i porad udostępniamy także wniosek online. Dostępne są maksymalnie trzy sposoby składania wniosku. Zależnie od produktu możesz wybrać opcję z PIN/TAN, przez e-mail lub wydrukować swój wniosek. Decyzja o tym, jaki sposób wybrać, należy do Ciebie. Poniżej zamieściliśmy uzupełniające informacje dotyczące procedury składania wniosku.

PIN/TAN

Aby złożyć wniosek za pomocą PIN/TAN, należy być zarejestrowanych użytkownikiem z dostępem do bankowości elektronicznej. Na początku system przeniesie Cię na stronę główną Twojej bankowości elektronicznej. Na stronie tej legitymujesz się poprzez wprowadzenie kodu PIN i nazwy użytkownika. Następnie prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza, aby przesłać wniosek. Po wprowadzeniu danych do umowy, zostaną one jeszcze raz wyświetlone do sprawdzenia. Następnie prosimy o zatwierdzenie danych do umowy poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu TAN.

E-Mail

Również przy tej metodzie prosimy Cię najpierw o wypełnienie formularza online. Po wprowadzeniu danych do umowy, zostaną one jeszcze raz wyświetlone do sprawdzenia. Następnie możesz przesłać dane do Twojej Sparkasse pocztą e-mail.

Wydruk

Także przy tej metodzie prosimy Cię najpierw o wypełnienie formularza online. Po wprowadzeniu danych do umowy, zostaną one jeszcze raz wyświetlone do sprawdzenia w podglądzie wydruku. Wydrukuj swój wniosek i prześlij go nam faksem lub pocztą tradycyjną.

Oświadczenie o przyjęciu oferty

Umowa zostaje zawarta, jeżeli otrzymasz od Sparkasse oświadczenie o przyjęciu oferty. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy inne, daleko idące wymogi formy sprawiają, że konieczny jest osobisty podpis.

Kontrola błędów powstałych przy wprowadzaniu danych

Wprowadzane do formularza przez użytkownika dane są sprawdzane online pod kątem kompletności i ewentualnych błędów. Ponadto zestawienie wprowadzonych danych zostaje raz jeszcze wyświetlone, aby umożliwić skontrolowanie i poprawienie błędów.

Szyfrowanie danych do wniosku

Twoje dane do wniosku zostaną bezpiecznie przesłane przez internet. Twoja Sparkasse korzysta z procesu przekazywania danych opartym na protokole SSL . Zastosowanie protokołu SSL umożliwia zaszyfrowanie całego przepływu danych pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Sparkasse. W ten sposób Twoje dane są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Zapisywanie danych do wniosku

Dane do wniosku zostają zapisane przez Twoją Sparkasse w formie elektronicznej. Ponadto prześlemy Ci kopie Twoich umów. Na żądanie uzyskasz wgląd do tych danych.

Języki

Dokumenty udostępniamy w języku niemieckim.

System bezpieczeństwa

System bezpieczeństwa

Instytuty Sparkasse z zasady nie koncentrują się głównie na uzyskaniu możliwie największego zysku. Dokłada się przy tym starań, aby unikać nadmiernego ryzyka. Mimo to nie da się z całą pewnością wykluczyć, że jakiś instytut zetknie się z problemami finansowymi. Grupa finansowa Sparkassen dysponuje dlatego instytucjonalnym systemem bezpieczeństwa. Od 3. czerwca 2015 system ten jest uznany jako system gwarancji depozytów zgodnie z niemiecką ustawą o gwarancji depozytów (EinSiG).

Pełna odpowiedzialność solidarna

System składa się z 13 urządzeń zabezpieczających:

  • 11 funduszy gwarancyjnych regionalnego stowarzyszenia Sparkassen- und Giroverband,
  • funduszu zabezpieczającego Landesbausparkassen oraz
  • rezerwy bezpieczeństwa niemieckich Landesbanken i Girozentralen.

Od momentu stworzenia tego systemu bezpieczeństwa w latach 70. ubiegłego wieku w żadnej z instytucji członkowskich nie doszło do zakłóceń w świadczeniu usług. Jeszcze żaden klient grupy finansowej Sparkassen nie utracił swoich depozytów lub odsetek.

Wdrażanie dyrektyw UE

3. czerwca 2015 w Niemczech weszła w życie ustawa o gwarancji depozytów (EinSiG). Ustawa wdrożyła odpowiednią dyrektywę unijną. Grupa finansowa Sparkassen dostosowała swój system bezpieczeństwa do tych regulacji. Jej system bezpieczeństwa został uznany jako system gwarancji depozytów zgodnie z ustawą o gwarancji depozytów (EinSiG).

Dobrowolna gwarancja instytucji

Najważniejszym celem systemu bezpieczeństwa jest ochrona podległych mu instytutów i zapobieganie grożącym lub istniejącym trudnościom finansowym. W ten sposób zapobiega się korzystaniu z systemu gwarancji depozytów i sprawia, że relacja biznesowa z klientem może dalej funkcjonować bez przeszkód.

Ustawowa gwarancja depozytów

Instytucjonalny system bezpieczeństwa grupy finansowej Sparkassen jest systemem zgodnym z ustawą o gwarancji depozytów (EinSiG). Gdyby z jakiś powodów zabezpieczenie instytucjonalne nie poskutkowało, klient ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów swoich wkładów do wysokości 100.000 Euro. Decydujące znaczenie ma w tym wypadku EinSiG.

 Cookie Branding
i